Prisijungti
0 krepšelis

Jūsų prekių krepšelis tuščias

lt en ru

Privatumo politika

PRIVATUMO APSAUGOS POLITIKA

Informacijos apie mūsų interneto svetainės naudotojus apsauga mums yra labai svarbi, todėl stengiamės, kad Jūs galėtumėte jaustis saugūs, kai pateikiate savo duomenis. Šiame Privatumo politikos pareiškime paaiškiname taisykles ir Jūsų asmens duomenų tvarkymo proceso apimtį, Jūsų teises ir savo, kaip duomenų valdytojo, pareigas.

Mes taikome pažangiausias technines ir organizacines priemones, siekdami užtikrinti aukštą tvarkomų asmens duomenų apsaugos lygį ir užkirsti kelią neteisėtai prieigai prie jų.

 

Duomenų valdytojas

Bendrovė UAB AMARIVUS, Granito g. 3, 20124 Vilnius, įmonės kodas 126406525, PVM kodas LT126406519.

 

Duomenų tvarkymo tikslas

UAB AMARIVUS tvarko svetainės naudotojų asmens duomenis, siekdama tinkamai vykdyti sutartis, sudarytas elektroninės parduotuvės interneto svetainėje www.alikante.lt (toliau – svetainė) bei kandidatų užimti laisvas darbo vietas pateiktus duomnis atrankos tikslais.

1. Jei nuspręsite kreiptis siekdami dalyvauti personalo atrankoje, UAB AMARIVUS tvarkys tokius Jūsų kaip kandidato(-ės) pateiktus asmens duomenis:

a) Vardas, Pavardė;

b) Gimimo data;

c) Telefono numeris;

d) El. pašto adresas;

e) Miestas, kuriame pageidaujama dirbti;

f) Išsilavinimas;

g) Esama darbovietė;

h) Pageidaujamas darbo laikas;

i) Darbo patirtis;

j) Atvaizdas.

k) Kiti savanoriškai pateikti gyvenimo aprašyme ir/ar kituose pateiktuose dokumentuose esantys duomenys.

1.1. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas - tvarkymas siekiant imtis veiksmų Jūsų kaip kandidato(-ės) iniciatyva prieš sudarant sutartį.

1.2. Tuo atveju, jei Lietuvos Respublikos teisės aktai numato papildomų apribojimų dėl to, kokia informacija apie kandidatus gali būti tvarkoma, UAB AMARIVUS užtikrina, kad būtų tvarkomi tik leidžiami tvarkyti Jūsų kaip kandidato(-ės) asmens duomenys.

2. Elektroninės prekybos tikslais

2.1. Siekdami suteikti galimybę apsipirkti Interneto svetainėje esančioje elektroninėje parduotuvėje, šios paslaugos teikimo tikslu tvarkome tokius pirkėjų asmens duomenis:

a) Vardas, pavardė;

b) Telefono numeris;

c) El. pašto adresas;

d) Gyvenamosios vietos adresas;

e) Papildoma siuntos gavėjo pateikta pristatymui reikalinga informacija (pvz. pristatymo adresas, laiptinės durų kodas).

2.2. Teisiniu duomenų tvarkymo elektroninės prekybos vykdymo tikslu pagrindu yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas – tvarkymas siekiant įvykdyti įsigyjant prekes sudaromą sutartį.

2.3. Šiuo tikslu gautus perduodame siuntų pristatymo paslaugas teikiančioms įmonėms.

3. Lojalumo programos organizavimas ir su ja susijusios tiesioginės rinkodaros vykdymas

3.1. UAB AMARIVUS lojalumo programos dalyviams (ALIKANTE Kliento kortelių turėtojams) teikia tai, kas gali būti apibūdinta kaip „tiesioginė rinkodara“ – el. paštu siunčia naujienlaiškius, kviečia į renginius, el. paštu ir SMS žinutėmis informuoja apie akcijas bei nuolaidas.

a) Vardas, pavardė;

b) El. pašto adresas;

c) Telefono numeris;

d) Miestas;

e) Gimimo data;

f) Informacija apie pirktas prekes, jų rūšis, išleistas pinigų sumas.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 nuostatomis.

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis turėdami Jūsų sutikimą, kurį duodate tada, kai registruojatės svetainėje, ir tada, kai patvirtinate svetainėje sudarytą sandorį.

Jūs savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis duodate visiškai savanoriškai, tačiau nedavę sutikimo negalėsite prisiregistruoti svetainėje ir joje pirkti.

Jūs turite toliau nurodytas su mūsų atliekamu Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusias teises:

Jūs galite nenurodydami jokios priežasties bet kada atšaukti savo sutikimą. Jūs galite atšaukti savo sutikimą dėl konkrečiu tikslu tvarkomų duomenų, pvz., galite atšaukti sutikimą gauti komercinę informaciją arba galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis bet kokiu tikslu. Jei atšauksite savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis bet kokiu tikslu, svetainėje esanti Jūsų naudotojo paskyra bus panaikinta ir mes nebetvarkysime Jūsų duomenų. Atšauktas sutikimas nedarys jokio poveikio iki tol atliktiems veiksmams;

Jūs galite nenurodydami jokios priežasties bet kada prašyti, kad mes ištrintume Jūsų duomenis. Prašymas ištrinti duomenis nedarys jokio poveikio iki tol atliktiems veiksmams. Duomenų ištrynimas reiškia, kad svetainėje esanti Jūsų naudotojo paskyra bus panaikinta, o mes nebetvarkysime Jūsų duomenų;

Jūs galite bet kada pareikšti prieštaravimą, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiek visa apimtimi, tiek konkrečiu tikslu. Toks prieštaravimo pareiškimas nedarys jokio poveikio iki tol atliktiems veiksmams. Prieštaravimo pareiškimas reiškia, kad svetainėje esanti Jūsų naudotojo paskyra bus panaikinta, o mes nebetvarkysime Jūsų duomenų;

Jūs galite prašyti, kad mes ribotume Jūsų asmens duomenų tvarkymo trukmę arba apimtį, o mes vykdysime Jūsų pageidavimą. Toks prašymas nedarys jokio poveikio iki tol atliktiems veiksmams;

Jūs galite bet kada prašyti patikslinti ar ištaisyti Jūsų asmens duomenis. Tai Jūs galite padaryti ir patys prisijungę svetainėje ir naudodami svetainės kortelę „MANO DUOMENYS“;

Jūs galite prašyti, kad mes perduotume kokius nors mūsų turimus Jūsų duomenis kitai šaliai. Šiuo tikslu turėtumėte kreiptis į mus užpildę ryšių palaikymo formą ir joje nurodę subjekto, kuriam turėtume perduoti Jūsų duomenis, pavadinimą ir adresą bei duomenų apimtį, t. y. nurodyti, kuriuos Jūsų duomenis turėtume perduoti. Duomenų perdavimas bus vykdomas elektroniniu būdu iš karto, kai tik patvirtinsite prašymą. Mums būtina gauti Jūsų prašymo patvirtinimą, kad galėtume užtikrinti Jūsų duomenų saugumą ir įsitikinti, kad prašymą pateikė teisę tai daryti turintis asmuo;

Jūs galite bet kada prašyti, kad mes pateiktume informaciją apie mūsų vykdomo Jūsų asmens duomenų tvarkymo apimtį.

Mes esame įsipareigoję informuoti Jus apie mūsų atliktus veiksmus ne vėliau nei per mėnesį nuo kiekvieno Jūsų prašymo gavimo dienos.

 

Asmens duomenų saugojimo laikas

Tvarkydami ir saugodami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrintų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Mes taikome skirtingus asmens duomenų saugojimo terminus priklausomai nuo tikslo, kuriuo remiantis tvarkomi konkretūs Jūsų asmens duomenys.

Naudotojo paskyros saugojimo terminas:

  1. Atrankos kandidatų į paskelbtą darbo vietą tikslais- duomenys saugomi iki atrankos pabaigos;
  2. Elektroninės prekybos veikimo pagrindu – duomenys saugomi 5 metus nuo paskutinio prekių įsigijimo datos;
  3. Dalyvavimo lojalumo programoje tikslais ir su tuo susijusios tiesioginės rinkodaros tikslais – iki lojalumo programos pabaigos.

Tuo atveju, jei tam tikri Jūsų asmens duomenys bus reikalingi siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, juos mes saugosime tiek, kiek šie bus būtini tokiems tikslams pasiekti pagal teisminę, administracinę arba neteisminę procedūrą.

Duomenys iš mūsų sistemos gali būti panaikinami:

1. atšaukus sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis,

2. pareiškus prieštaravimą, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi,

3. paprašius, kad duomenys būtų ištrinti.

Mūsų sistemose liks tik tokia archyvų informacija apie Jūsų sandorius, kuri būtina, nes, pvz., yra susijusi su Jūsų pretenzijomis, kurias galėjote pateikti remdamiesi teisės aktais nustatyta garantija arba mus saistančiais teisės aktais.

Dėl asmens duomenų siunčiami pranešimai

Jūs mums galite siųsti ar pateikti reikalingus pranešimus ar prašymus dėl asmens duomenų bet kuriuo iš toliau nurodytų būdų:

el. pašto adresu: info@alikante.lt 

telefonu: +370 5 244 78 23;

paštu: UAB AMARIVUS, Granito g. 3, 20124 Vilnius, Lietuva.

 

Pavedimas tvarkyti asmens duomenis

UAB AMARIVUS gali pavesti tvarkyti asmens duomenis UAB AMARIVUS verslo partneriams, jei tai būtina sandoriams įvykdyti, pavyzdžiui, paruošti Jūsų užsakytas prekes ir jas išsiųsti arba perduoti UAB AMARIVUS parengtą komercinę informaciją (pastarasis atvejis susijęs su tais naudotojais, kurie sutiko gauti komercinę informaciją).

 

Naudotojų asmens duomenys jokiais būdais nebus perduodami trečiosioms šalims, išskyrus perdavimą šiame Privatumo užtikrinimo politikos pareiškime nurodytais tikslais, o tai visų pirma reiškia, kad jais nebus dalijamasi su kitais subjektais tam, kad trečiosios šalys galėtų platinti reklaminę medžiagą.

Svetainės naudotojų asmens duomenys už Europos Sąjungos ribų neperduodami.

 

Komercinė informacija. Naujienlaiškis

Jūs galite prenumeruoti mūsų naujienlaiškius nurodę savo e. pašto adresą ir sutikę, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi komercinės ir reklaminės informacijos gavimo tikslais. Mes siunčiame naujienlaiškius, norėdami informuoti Jus apie naujausius pasiūlymus (pvz., naujas prekes, specialius pasiūlymus ar išpardavimą). Jūs galite bet kada atsisakyti gauti naujienlaiškius paspausdę naujienlaiškyje esančią nuorodą arba nusiuntę e. laišką adresu info@alikante.lt

 

Pranešimas apie galimybę įsigyti prekę

Jums prašant UAB AMARIVUS elektroninėmis komunikacijos priemonėmis praneša Jums apie galimybę įsigyti Jūsų pasirinktą prekę. Toks pranešimas gali būti siunčiamas tik tuo atveju, jei Jūs sutikote, kad komercinė informacija apie elektroninės parduotuvės prekes būtų siunčiama nurodytu e. pašto adresu ir kad UAB AMARIVUS tvarkytų asmens duomenis. Jūs savo duomenis teikiate savanoriškai, tačiau neturėdami Jūsų sutikimo tvarkyti asmens duomenis mes negalėsime pranešti Jums apie galimybę įsigyti prekę.


Slapukai

Svetainėje naudojami slapukai. Slapukai yra maži failai, kurie leidžia naršymui internete naudojamiems įrenginiams (pvz. kompiuteriui, išmaniajam telefonui) išsaugoti konkrečią informaciją, susijusią su naudojamu įrenginiu. Slapukų registruojama informacija naudojama, pavyzdžiui, reklamos ir statistikos tikslais,taip pat norint pritaikyti svetaines prie individualių poreikių. Jūs galite keisti slapukų nustatymus savo interneto naršyklėje. Jei nustatymų nekeisite, slapukai bus išsaugoti įrenginyje. Pakeitus slapukų nustatymus gali būti apribotas svetainės funkcionalumas.

Sveitainėje naudojami slapukai:

Slapuko pavadinimas Slapuko tikslas (kam naudojamas?) Renkami duomenys Ar duomenys perduodami trečiosioms šalims? Kiek laiko saugomas slapukas? Slapuko privatumo politika
DSID, IDE „Google DoubleClick ad“ stebėjimo slapukai. Naudojami reklamos tikslais. Slapukas renka informaciją apie vartotojus ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID). Taip 15 dienų nuo slapuko sukūrimo dienos. www.policies.google.com/privacy
DATR, FR, SB, WD „Facebook“ slapukai, naudojami Jūsų, kaip naudotojo identifikacijai, reklamos rodymui bei tinklapio sąveikai su „Facebook“ socialiniu tinklu suasmeninti.   Taip

DATR, SB slapukai saugomi 2 metus.

FR slapukas saugomas mėnesį.

 

WD slapukas saugomas savaitę.

www.facebook.com/about/privacy/
APISID, HSID, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID Tinklalapio „Google Maps“ slapukai. Naudojami „Google Maps“ žemėlapiams atvaizduoti Interneto tinklalapyje. 

Slapukai PREF, NID. Naudojami vartotojo pasirinktoms nuostatoms ir naudotam „Google Maps“ išsaugoti.

Slapukai APISID. Naudojami vartotojams, kurie naudojasi „Google Maps“ žemėlapiais, skaičiuoti.
 
Slapukai HSID, SID. Naudojami vartotojų asmens duomenims apsaugoti.

Taip

Slapukai NID saugomi 6 mėnesius.

Slapukai PREF, OGPC, APISID, HSID, SAPISID, SID, SSID saugomi 2 metus.

www.google.com/intl/en-GB/policies/privacy/
_dc_gtm_UA-100462605-1  Slapukas skirtas statistikai apie vartotojų elgseną rinkti. Naršymo duomenys Taip minutę www.policies.google.com/privacy
_ga Slapukas skirtas statistikai apie vartotojų elgseną rinkti. Naršymo duomenys Taip 2 metai
_gid Slapukas skirtas statistikai apie vartotojų elgseną rinkti. Šis slapukas kaupia ir atnaujina informaciją apie Jūsų lankytus tinklapio puslapius. Taip 24 val. po sesijos pabaigos
PHPSESSID Slapukas, būtinas
interneto svetainei funkcionuoti.
Unikalus sesijos ID numeris Ne Kol nesibaigia sesija  
currency Valiutos pasirinkimas Pasirinktas valiutos kodas Ne Kol nesibaigia sesija  
language Kalbos pasirinkimas Pasirinktas kalbos kodas Ne Kol nesibaigia sesija  

 

 

Socialinio tinklo „Facebook“ įskiepis

Mūsų svetainėje yra „Facebook“ įskiepis (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornija, 94025, JAV). „Facebook“ įskiepį mūsų svetainėje žymi „Facebook“ logotipas. Šis įskiepis tiesiogiai sujungs Jus su mūsų „Facebook“ profiliu. Tokiu atveju „Facebook“ sudaroma galimybė pagal Jūsų IP adresą nustatyti, kad Jūs lankėtės mūsų svetainėje. Jei Jūs lankotės mūsų svetainėje būdami prisijungę prie savo „Facebook“ profilio, „Facebook“ įrašys informaciją apie apsilankymą. Net jei nesate prisijungęs, „Facebook“ turi galimybę gauti su IP adresu susijusią informaciją.

Norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad „Facebook“ neinformuoja mūsų apie duomenis, kuriuos surinko, ir apie tai, kaip juos naudoja. Mes nežinome tikslo, kuriuo „Facebook“ renka informaciją, taip pat nežinome ir tokios informacijos apimties. Jei norite gauti papildomos informacijos apie „Facebook“ privatumo užtikrinimo politiką, siūlome Jums tiesiogiai kreiptis į „Facebook“ arba susipažinti su „Facebook“ privatumo užtikrinimo politika adresu https://www.facebook.com/about/privacy/
Jei nenorite, kad „Facebook“ turėtų galimybę gauti informaciją apie Jūsų lankymąsi mūsų svetainėse, rekomenduojame Jums pirmiausia atsijungti nuo savo „Facebook“ paskyros.

 

„Google Analytics“ duomenų apsaugos pareiškimas

Mūsų svetainės naudojasi Google Inc. (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV) saityno paslaugų analizės mechanizmais: „Google Analytics“, „Google Double Click“ ir „Google Tag Manger“. „Google Analytics“, „Google Double Click“ ir „Google Tag Manger“ naudoja slapukus, kurie leidžia analizuoti svetainių naudojimo duomenis. Slapukų surinkta informacija perduodama JAV esantiems „Google“ serveriams ir saugoma archyve.

Jei Jums lankantis mūsų svetainėje aktyvuojama IP nuasmeninimo funkcija, „Google“ sutrumpina Jūsų naudotojo IP. Šis principas taikomas Europos Sąjungos valstybėms narėms ir kitoms Europos ekonominės erdvės susitarime išvardytoms valstybėms. Tik tam tikrais atvejais pilnas IP adresas siunčiamas JAV esančiam „Google“ serveriui, kur jis yra sutrumpinamas. Tokiu būdu IP adreso nuasmeninimo funkcija bus aktyvi mūsų svetainėje. Svetainės operatoriui prašant, „Google“ naudoja surinktą informaciją svetainės naudojimo duomenų analizei atlikti, svetainės ir kitų su interneto naudojimu susijusių paslaugų naudojimo ataskaitoms parengti. IP adresas, kurį perduoda naudotojo naršyklė per „Google Analytics“, kartu su kitais „Google“ duomenimis nesaugomas.
Naudotojas gali blokuoti slapukų galimybę saugoti informaciją interneto naršyklėje. Tačiau tai panaikins galimybę visapusiškai naudotis visomis svetainės funkcijomis. Be to, naudotojas gali blokuoti galimybę išsaugoti slapukų renkamus svetainės naudojimo duomenis (įskaitant IP adresą) ir jų perdavimą „Google“ bei „Google“ galimybę jais dalytis, atsisiuntęs ir įdiegęs įskiepį, esantį https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Baigiamosios nuostatos

Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Mes neatsakome už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl Jūsų ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Jūsų žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainės naudojimą. Mes taip pat neatsakome už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetainės trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su mumis, Jumis ar kitais duomenų subjektais, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.

Ši Politika peržiūrima ir, esant reikalui, atnaujinama, ne rečiau kaip kartą per dvejus metus. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

Jei naudositės Interneto svetaine ir mūsų teikiamomis paslaugomis po Politikos atnaujinimo, mes laikysime, kad Jūs neprieštaraujate ir esate susipažinę su atliktais pakeitimais.

 

 

alikante.lt svetainėje naudojami slapukai. Jei sutinkate su slapukų naudojimu spauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau apie slapukus galite skaityti Privatumo politikoje.